Dijelovi kompasa

Kućište kompasa mora biti nemagnetsko, simetrički izrađeno kako bi stakleni poklopac ležao vodoravno. Stupić mora biti točno u sredini kućišta. Šiljak mora biti tvrd, oštar i u istoj visini s osovinom kardanskog privjesa kako bi pri ljuljanju kućišta ruža kompasa ostala mirna. Ruža kompasa je krug sa središtem u centru šeširića i s podjelom na glavne (N, S, E, W) i sporedne (NE, SE, SW, NW) strane svijeta kao i na stupnjeve (od 0° do 360° počevši od N).Pri gradnji kompasa isključena je upotreba bilo kakvog željeza ili čelika, osim magnetske igle i drugih magneta za određene svrhe.Brodski kompas izrađen je obično od mjedi, pojedini su komadi katkada bakreni, a veliki nekomplicirani dijelovi od tvrdog drveta.

KOMPAS DOKAZUJE DA ŽIVIMO NA RAVNOJ ZEMLJI!

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Heading 1

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now